Eenmaal in de maand op de zondagochtend van 9.30 tot 12.00 uur op:

De data voor 2023 zijn: 15 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 11 juni, 2 juli, 20 augustus, 17 september, 8 oktober, 12 november, 10 december.

Bijdrage: € 150,00 per jaar. Instromen tussendoor is mogelijk.

Een keer in de maand komt deze groep in Zentrum bij elkaar op zondagochtend, in Nederland traditioneel het moment van kerkgang en bezinning. Door de dag en het tijdstip komen deze Nederlandse traditie van de rustdag en de Oosterse traditie van aandachtige meditatie samen.

Als de stad nog stil is en op zijn mooist, begint de groep om half tien aan de Oude Gracht. Tijdens de meditatie gaan de klokken van Utrecht luiden. Het concert van de kerkklokken is prachtig om naar te luisteren.

Bij toerbuurt verzorgt iemand uit de groep de inleiding, meestal een onderwerp of thema dat hem/haar bezighoudt of na aan het hart ligt. Aansluitend gaat de groep daarover met elkaar in gesprek.

De sfeer is persoonlijk en informeel, waardoor je je snel op je gemak voelt.

De ochtend duurt tot 12 uur. Daarna drinken we gezamenlijk koffie met appelgebak en is er gelegenheid tot napraten. Door het achteraf gezamenlijk koffiedrinken is er ruimte voor uitwisseling op een informele manier. Dit schept een bijzondere band onder de deelnemers.