Eenmaal in de maand op de zondagochtend.

Bijdrage: € 185,00 per seizoen (van jan. t/m dec.)

In 2017:
22 jan, 19 feb, 9 april, 21 mei, 25 juni, 24 sept, 29 okt, 26 nov en 17 dec.

Instromen tussendoor is mogelijk.

Programma van 9.30 -12.00 uur.
2 x zazen, thee, inleiding, gesprek, zazen, koffie en informeel napraten in het café.

Bij toerbuurt verzorgt iemand uit de groep de inleiding, meestal een onderwerp of thema dat hem/haar bezighoudt of na aan het hart ligt. Aansluitend gaat de groep daarover met elkaar in gesprek. Na afloop, voor wie dat wil, gaat het gesprek informeel verder met koffie en gebak in het café.

De groep is al meerdere jaren bij elkaar, maar nieuwe deelnemers, met enige Zen ervaring, zijn van harte welkom. Instromen is op elk moment mogelijk.

De achtergrond van deze groep
Een keer in de maand komt de groep in Zentrum bij elkaar op zondagochtend, in Nederland traditioneel het moment van kerkgang en bezinning. Door de dag en het tijdstip komen deze Nederlandse traditie van de rustdag en de Oosterse traditie van aandachtige meditatie samen.

Als de stad nog stil is en op zijn mooist, begint de groep om half tien aan de Oude Gracht. De groep bestaat uit ongeveer 10 tot 12 deelnemers. Dit aantal maakt de sfeer prettig en intiem. We mediteren drie periodes en tijdens de meditatie gaan de klokken van Utrecht luiden. Het concert van de kerkklokken is prachtig om naar te luisteren. Naast de meditatie is er ruimte voor een inleiding en uitwisseling.

De sfeer is persoonlijk en informeel, waardoor je je snel op je gemak voelt. De ochtend duurt tot 12 uur. Daarna drinken we gezamenlijk koffie met apfelstrudel en is er gelegenheid tot napraten. Door het achteraf gezamenlijk koffiedrinken is er ruimte voor uitwisseling op een informele manier. Dit schept een bijzondere band onder de deelnemers.

button_aanmelden