willem_bloemZentrum organiseert al meer dan 30 jaar cursussen en bijeenkomsten voor mensen die willen leren mediteren of die hun ervaring met Zen verder willen verdiepen.

Zentrum stond en staat bekend om zijn moderne en nuchtere benadering van Zen. Wekelijks zijn er tien meditatiebijeenkomsten voor groepen met al wat zenervaring.
Ook zijn er meerdere keren per jaar introductiecursussen en plannen we extra activiteiten zoals retraites, workshops, studieklassen, open lessen, vrije zazen e.d.

Historie en traditie
Willem Scheepers beoefent Zen sinds 1977 bij verschillende leraren o.a. bij Thich Nath Hanh en werd in 1985 student bij Genpo roshi.

Genpo roshi
Genpo Roshi

In 1995 nam hij Zentrum over van Rients Ritskes die het begin jaren ’90 opgericht had in Utrecht en in 1995 vertrok naar Denemarken.

Met Nico Tydeman, die in Zentrum kwam lesgeven, ging hij een officiële leraar-student relatie aan.

Transmissie-2.klein jpg

Zentrum heeft vier officieel geautoriseerde zenleraren.

In 2017 kregen Cornelia Wierenga en Willem Scheepers volledige Dharma Transmissie (Shiho) van Nico Tydeman Roshi.
Martin Pol ontving zijn transmissie in september 2018.
Sinds 2017 geeft Simon de Boer ook les in Zentrum. Hij kreeg transmissie van Tenkei Roshi in 2015.

Shiho is een formele transmissie in de Soto Zentraditie waarin je formeel in de lerarenlijn wordt opgenomen van je eigen leraar; een ‘bloedlijn’ die terug gaat tot Shakyamuni Boeddha.
Het betekent tevens dat je zelfstandig leraar bent en officieel gerechtigd bent om onderricht te geven, om Jukai ceremonies te doen en om studenten aan te nemen (Shoken).

Shoken is voor studenten die zich dieper willen verbinden met het ’gaan van de weg’ en daarbij de ondersteuning van een erkende leraar zoeken. Tijdens een korte en persoonlijke ceremonie, word je officieel leerling waarbij leerling en leraar hun vertrouwen uitspreken in elkaar en in het gaan van de zenweg. Iedereen kan na enige Zentraining shoken vragen bij zijn of haar leraar.

Jukai is voor studenten die zich uitdrukkelijker willen committeren aan de zenweg.
Je neemt toevlucht – zoals dat heet – tot de Drie Juwelen: de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Tijdens de ceremonie spreekt de student de intentie uit zich aan de 10 grote voorschriften te willen houden en krijgt hij of zij een boeddhistische naam.
De student maakt zelf een rakusu – symbool voor de mantel van Boeddha – die je tijdens de meditaties mag dragen.

De tien grote voorschriften of intenties luiden als volgt:

  1. Ik beloof alle leven te waarderen, te beschermen en te ondersteunen.
  2. Ik beloof het eigendom van anderen te respecteren.
  3. Ik beloof liefdevol te zijn en niet begerig.
  4. Ik beloof waarheidlievend te zijn en oprecht.
  5. Ik beloof bewust en aandachtig te zijn en niet onwetend.
  6. Ik beloof geen kwaad te spreken van anderen.
  7. Ik beloof mijzelf niet te verheffen en anderen niet te vernederen.
  8. Ik beloof genereus te zijn en niet gierig of inhalig, vooral met betrekking tot de Dharma.
  9. Ik beloof gelukkig te zijn en toegewijd, met compassie voor alle wezens.
  10. Ik beloof met respect te spreken over de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Lineage

Maezumi Roshi
Maezumi Roshi

Zentrum heeft altijd een eigen positie ingenomen in het Zenlandschap van Nederland: een mix van moderne zakelijkheid – erfenis van Rients Ritskes – en de Zentraditie van Willem en Cornelia die via Nico Tydeman en diens leraar Genpo roshi loopt naar Maezumi roshi, een van de Japanse Zenpioniers van het eerste uur in de VS.

Binnen het zenboeddhisme vind je twee belangrijke stromingen: Rinzai en Soto.
Het hart van beide stromingen ligt in de beoefening van zazen, maar er zijn twee belangrijke verschillen te onderscheiden.

genpo en maezumi
Maezumi Roshi en Genpo Roshi

De Rinzai school richt zich sterker op de directe ervaring van verlichting. De nadruk ligt op doen, het ervoor gáán, het vuur aanwakkeren en opstoken. Binnen de Soto school is de weg zélf het doel en expressie van verlichting. De toonzetting is wat milder, meer gebaseerd op vertrouwen. Feitelijk vullen ze elkaar aan: je hebt beide nodig: het aanpakken en ervoor gáán én het vertrouwen dat ’het’ er al is.

Bijzonder is dat Maezumi Roshi overdracht kreeg in zowel de Rinzai als de Soto lijn. Vandaar dat je in Zentrum een mix ziet van Soto en Rinzai stijl zoals: koanstudie én Shikantaza (’alleen maar zitten’), langzame én snelle loopmeditatie.

Hieronder vind je de lineage van Maezumi roshi: bovenaan staat Shakyamuni Boeddha, rechts onderaan staan Nico met daarboven zijn leraar Genpo roshi.

lineage

Als je jukai doet of denkai krijgt, kopieer je als onderdeel van het ritueel de lineage en kom je officieel in deze traditie te staan.  Zo gaat de lijn door, tot en met jou, en wie weet – als je ooit ’Dharma transmissie’ krijgt – vanaf jou weer verder…….