Zentrum is een Zenmeditatie centrum dat de gelegenheid biedt om Zen te beoefenen onder begeleiding van ervaren zenleraren.

Daartoe hebben wij bepaalde gegevens nodig van diegenen die hieraan deelnemen. Deze beperken we tot naam, mailadres en telefoonnummer. Diegenen die zich inschrijven voor ons aanbod geven daarmee toestemming voor het gebruik van deze gegevens, uitsluitend voor ons eigen functioneren. We geven de gegevens nooit weg aan derden die niets van doen hebben met onze activiteiten.

De persoonsgegevens zijn voor onze administratie om alles in goede banen te leiden en onze activiteiten op efficiënte wijze uit te voeren. Bij betalingen zullen ook bankgegevens vrij komen bij onze administratie. Uiteraard geldt daarvoor hetzelfde: uiterste zorgvuldigheid en adequate beveiliging.

Zentrum respecteert de privacy van al haar deelnemers en de gebruikers van haar site. Wij doen ons uiterste best om de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk te behandelen en zó te beveiligen dat niemand anders erbij kan.

Zolang mensen deelnemen aan onze activiteiten houden we hun gegevens in onze administratie. Iemand kan ten allen tijde aangeven inzage te willen in de gegevens, die te wijzigen of te laten verwijderen.

We houden de gegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Na drie jaar worden telkens de gegevens van mensen die geen gebruik meer maken van ons aanbod verwijderd. Ten allen tijde kan iemand verzoeken zijn of haar gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld n.a.v. een mailing waar niet langer prijs op wordt gesteld.

Mensen die in ons nieuwsbrief bestand staan kunnen zichzelf met één druk op de knop uitschrijven. Iedereen die onze nieuwsbrief ontvangt heeft daartoe toestemming gegeven.