Omdat we door het Corona virus elkaar tot na de zomer niet fysiek kunnen treffen in de zendo, vinden de doorgaande groepen op dit moment plaats via Zoom. Als je mee wilt doen, dien je je van te voren op te geven. Je krijgt dan de link toegestuurd.

Vanaf juli tot september – de hele zomer door – is er gelegenheid om je beoefening ‘op peil’ te houden middels zomerzitten en diverse online workshops. 

Alweer zoomen denk je wellicht. Veel mensen zijn wel zo’n beetje ‘uitgezoomd’ omdat ze in hun werkmeetings hebben gemerkt dat het hen leegtrekt.

Maar: eigen ervaringen en die van medezoomers afgelopen seizoen, leren dat Zenzoomen juist oplaadt. Een ander voordeel is dat je ook vanuit je vakantieplek – waar dan ook  – kunt meedoen via je mobiel, tablet of laptop.

Zomerzitten

Vanaf 1 juli start het ‘zomerzitten’ weer in Zentrum voor iedereen die ook gedurende de zomer de beoefening wil voortzetten. Deze keer gebeurt dat online.

Elke woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur kun je mediteren. Deze keer doen we dat o.l.v. van de leraren van Zentrum. Die zullen elke keer een korte tekst inbrengen ter inspiratie en aanmoediging. Er wordt twee of drie keer gezeten  – afhankelijk van de ingebrachte tekst – in periodes van 25 minuten. Enige ervaring is dus handig.
Je kunt ook een of twee periodes meedoen en dan de groep verlaten.

Schema Juli:             1 juli Willem, 8 juli René, 15 juli John, 22 juli Martin, 29 juli Cornelia 
Schema Augustus :  5 aug. Willem,  12 aug. Cornelia,  19 aug. Martin en 26 aug. John

Het zomerzitten is open voor iedereen, dus ook voor niet-Zentrum cursisten.
Je geeft je op via deze link waarmee je een eerste toegang krijgt. We vragen je vanwege de veiligheid daarna (eenmalig) je naam en email te registreren.

We werken met codes en ‘wachtkamers’ dus in principe kunnen buitenstaanders niet naar binnen. Dit alles i.v.m. de veiligheid. Wel belangrijk dus om je op te geven.

Deelname is op basis van Dana (vrijwillige bijdrage).
Suggestie, maar voel je vrij: € 25,- voor de gehele zomerperiode ( negen bijeenkomsten).
Je kunt je bijdrage overmaken op NL78INGB0007365960 o.v.v. zomerzitten.

Zomerworkshops

In juli en augustus verzorgen vier leraren van Zentrum elk een workshop van vier bijeenkomsten on line van 19.30 – 21.00 u. Naast het zomerzitten wellicht een hulp om de beoefening ook in de vakantie levend te houden.
Programma: 20 min. zazen, inleiding (45 min), 15 min. zazen, vragen, opmerkingen en afsluiting.

Twee workshops in juli.

 1. Eindeloos met zen beginnen. Teksten uit de fameuze Zenklassieker: ’Zenmind, beginner’s mind’ van Shunryu Suzuki.

  Elke donderdag van 2 t/m 23 juli door  John de Weerdt
  In Zen gaat het om een flexibele geest, een open staan voor de realiteit los van teveel interpreteren. In deze vier weken gaan we vier belangrijke thema’s bespreken uit deze klassieker. De insteek daarbij is praktisch en nuchter met een zekere lichtheid en humor.

2. Zen en innerlijke ontwikkeling. (door René ter Riet.)
De workshop is verplaatst tot na de zomer. De nieuwe data volgen nog.

‘Je bent al af; je bent precies goed zoals je bent; zazen is een manifestatie van verlichting.’ In Zen zijn dit geen ongebruikelijke zinnen. Maar, als er in dat opzicht niets te bereiken valt, is er dan echt niets te verbeteren? Aan jezelf, aan de wereld?
En, wetende dat zen geen therapie is, is er een aanpak denkbaar waar zen-beoefenaars vertrouwen in kunnen hebben? Deze en andere kwesties komen uitgebreid aan bod in een cyclus van vier maandagavonden.

Twee workshops in augustus

 1. De vier Bodhisattva geloften.
  Elke donderdag van 30 juli t/m 20 aug. door Willem Scheepers.

  De Bodhisattva is een archetypische Boeddha die gevoelig is voor het lijden van de wereld en gehoor geeft aan de wens daar iets aan te doen. Waar de historische Boeddha vaak wordt vereenzelvigd met een wel zeer gelijkmoedige – soms zelfs onverschillige – figuur, is de Bodhisattva de belichaming van dit ideaal van het onzelfzuchtige werken aan het welzijn van alle levende wezens.
  In vier bijeenkomsten gaan we hier nader op in en wat de betekenis kan zijn voor een bevrijdend leven.

2. Verlichting in ons dagelijks leven.
Elke dinsdag van 11 aug. t/m 1 sept. door Martin Pol.
Door persoonlijke omstandigheden kan deze workshop helaas niet doorgaan.

De term Verlichting is altijd wat problematisch omdat er zoveel opvattingen over zijn. Wat is verlichting precies. Is het een moment, een staat van zijn, een proces? Is verlichting een bereikbare toestand, kun je erover spreken?
Of is het beter er maar over te zwijgen, zoals ook wel gezegd wordt in Zen? Toch staat verlichting – realisatie of bevrijding – centraal in de Zentraditie.
In hoeverre is verlichting iets dat ook in ons moderne dagelijkse leven een rol van belang kan spelen? En zo ja, hoe werkt dat dan?
In de bijeenkomsten gaan we in op deze kwesties en gaan we ook ‘alledaagse’ verlichtingservaringen bespreken aan de hand van traditionele en hedendaagse verhalen over verlichting. Verhalen over koekjes, over een omhelzing en over een vlag die beweegt in de wind en onze eigen verhalen. Er bestaan ook aardig wat verlichtingsverhalen waarin vrouwen de hoofdrol spelen. Deze krijgen in deze 
workshop extra aandacht.

De kosten voor een workshop bedragen € 45,- .
Schrijf je hier in voor een van de workshops, je krijgt daarna meteen alle gegevens toegemaild om te kunnen meedoen.

 

button_aanmelden