Voor mensen die hun zentraining willen verdiepen en verbreden is er binnen Zentrum een mogelijkheid om een intensief traject te doen: de ZITgroep (Zen Intensieve Training).
Dit traject wordt begeleid door Willem Scheepers.
Deze groep is ook meteen een kweekvijver voor aankomende leraren binnen of buiten Zentrum. Leraarschap vatten we ruim op, in die zin dat iedereen vanuit zijn of haar eigen ‘Dharma- positie’ iets kan betekenen voor de wereld. Naast het klassieke leraarschap zijn er immers talloze wegen om de spirit van Zen ‘in de wereld’ te zetten.

Deelname aan de ZITgroep houdt in:

  1. Deelname aan een doorgaande groep in Zentrum.
  2. Eens per maand een individueel gesprek. De inhoud daarvan wordt bepaald door vragen en/of thema’s van de deelnemer.
  3. de mogelijkheid om ‘stage’ te lopen in een introductie groep om ervaring op te doen in het geven van Zen onderricht.
  4. Deelname aan de studieklassen of andere groepsbijeenkomsten in het kader van de ZITgroep.

De bijdrage voor de ZITgroep is € 165,- per maand voor particulieren (incl. BTW); voor ZZP-ers € 200,- (excl. BTW). Dit is inclusief alle bovengenoemde activiteiten.

Als je belangstelling hebt neem dan contact op met Willem Scheepers voor een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek of meldt je aan via de link hiernaast.