Data: maandag 8 mei t/m 3 juli van 20.00 -21.45 u.
Docent: Jeroen van Deutekom
Kosten: € 125,-

De plaatjes van de os vormen een traditionele uitbeelding van de Weg van Zen aan de hand van 10 Chinese pentekeningen. Zij beelden tien stadia van training, inzicht en realisatie uit op het pad van Zen.
Nico Tydeman heeft daar ooit een prachtig boekje over geschreven, wat altijd weer opnieuw gelezen kan worden en immer weer actueel blijkt te zijn.

In deze cursus wordt voortgebouwd op de ervaringen en inzichten uit de introductiecursus. Deze vormt op zodoende een vloeiende overgang naar een mogelijk vervolg in een doorgaande groep in het volgende seizoen.
De cursus is bedoeld voor iedereen die zonet of al langer geleden ervaring heeft opgedaan met Zenmeditatie; dus ook voor oud-cursisten, al dan niet uit Zentrum.

Zentraining is in eerste instantie een training van de geest: de geest tot rust laten komen en helder zien hoe die werkt. Pas als je dat ziet, is er een zekere mate van vrijheid mogelijk in denken en handelen.

button_aanmelden