In deze leesgroep lezen we met elkaar Boeddhistische bronteksten waar je in je eentje niet zo snel aan toe komt. Deze leesgroep is ook open voor mensen van buiten Zentrum die wel enige ervaring hebben met meditatie.
We komen eens in de twee weken bij elkaar.

Vimalakirti sutra

Vanaf 20 november gaan we aan de slag met de Vimalakirti sutra, een Mahayana tekst, die handelt over het bodhisattva-pad in de wereld van alledag. Deze klassieke soetra uit het Mahayana boeddhisme en de Zen traditie, benadrukt de spirituele beoefening voor degenen die niet als monnik zijn gewijd en midden in de wereld staan.
Het is een tekst met een verrassende inkijk en wonderbaarlijke ervaringen die op het spirituele pad te vinden zijn.

WanneerEens in de twee weken op vrijdagochtend van 9.30- 11.45 u.

Data: 14 en 28 mei, 11 en 25 juni. na de vakantie: 17 september, 1, 15 okt en 29 oktober
BegeleidingWillem Scheepers
Bijdrage€ 80,-
Programma09.00 u. zazen
09.30 u. tekst lezen en dialoog
10.45 u. zazen
11.00 u. einde en koffie in de stad voor wie wil