Het samen hardop lezen en bespreken van teksten geeft een extra dimensie en verdieping waar je in je eentje niet makkelijk aan toe komt. Veel Boeddhistische bronteksten kenmerken zich door herhalingen en uitweidingen die het al gauw saai maken als je die in je eentje in stilte leest. De ervaring leert dat het samen lezen én bespreken heel goed werkt in een groep en dat de teksten daardoor meer tot leven komen. Net als wij trouwens, want het zijn hoopgevende en bemoedigende teksten.
Deze leesgroep is overigens ook open voor mensen van buiten Zentrum. Wel is het goed ervaring te hebben met (Zen)meditatie.
We komen eens in de twee weken bij elkaar.

Avatamsaka Sutra

Vanaf 26 november gaan we aan de slag met de Avatamsaka Sutra die gezien wordt als een van de belangrijkste Mahayana teksten, geschreven in het Sankriet en rond 420 A.D. in het Chinees vertaald.

We lezen stukken uit het het derde, lange deel ‘Gandavyuka’, oftewel ‘het binnentreden in het rijk van de werkelijkheid’. Hierin wordt Prins Sudhana ten tonele gevoerd met zijn grote vraag: ‘Wat is verlichting? Hoe bereik je verlichting en hoe kunnen we anderen verlichting brengen?’
In plaats van hem direct te antwoorden laat Manjusri de prins een lange tocht maken langs drieënvijftig andere leraren, waarvan de sutra verslag doet.

We gebruiken daarbij de in het Nederlands vertaalde samenvatting van Nico Tydeman, zoals die terug te vinden is in zijn onvolprezen boek ‘Transmissie en trancendentie’. Je hoeft het boek niet persé aan te schaffen: je kunt de tekst ook digitaal krijgen, met dank aan Nico.


WanneerEens in de twee weken op vrijdagochtend van 9.30- 11.45 u.

Data: 26 nov, 10 dec, 21 jan, 4 en 18 feb, 4 en 1 april.
BegeleidingWillem Scheepers
Bijdrage€ 80,-
Programma09.30 u. zazen
10.00 u. tekst lezen en dialoog
11.30 u. zazen
11.45 u. einde en koffie in de stad voor wie wil