Het samen hardop lezen en bespreken van teksten geeft een extra dimensie en verdieping waar je in je eentje niet makkelijk aan toe komt. Veel Boeddhistische bronteksten kenmerken zich door herhalingen en uitweidingen die het al gauw saai maken als je die in je eentje in stilte leest. De ervaring leert dat het samen lezen én bespreken heel goed werkt in een groep en dat de teksten daardoor meer tot leven komen. Net als wij trouwens, want het zijn hoopgevende en bemoedigende teksten.
Deze leesgroep is overigens ook open voor mensen van buiten Zentrum. Wel is het goed ervaring te hebben met (Zen)meditatie.
We komen eens in de twee weken bij elkaar.

Delen uit Dogen’s Shobogenzo

Vanaf 15 mei gaan we teksten lezen van Dogen Zei die gezien wordt als een van de belangrijkste Zenleraren uit de Japanse Soto Zentraditie.

We lezen een Nederlandse vertaling van Boudewijn Koole die een selectie heeft gemaakt uit de Shobogenzo: ‘De schatkamer van het oog van de ware leer’. Elk hoofdstuk bevat een notenapparaat dat erg behulpzaam is bij lezing van de teksten.

De Shobogenzo is geen makkelijke kost, maar daardoor zeer geschikt om als groep te lezen en op in te gaan. We putten daarbij ook uit onze eigen inzicht en beoefening en inzichten van Nico Tydeman, David Brazier en andere auteurs waaronder o.a. Brad Warner. Maar het belangrijkste is om het ons zelf vertrouwd te maken door gezamenlijke lezing


WanneerEens in de twee weken op vrijdagochtend van 9.30- 11.45 u.

Data: 20 mei, 3 en 17 juni, 9 en 23 september, 7 en 21 oktober, 4 oktober
BegeleidingWillem Scheepers
Bijdrage€ 80,-
Programma09.30 u. zazen
10.00 u. tekst lezen en dialoog
11.30 u. zazen
11.45 u. einde en koffie in de stad voor wie wil