Het samen hardop lezen en bespreken van teksten geeft een extra dimensie en verdieping waar je in je eentje niet makkelijk aan toe komt. Veel Boeddhistische bronteksten kenmerken zich door herhalingen en uitweidingen die het al gauw saai maken als je die in je eentje in stilte leest. De ervaring leert dat het samen lezen én bespreken heel goed werkt in een groep en dat de teksten daardoor meer tot leven komen. Net als wij trouwens, want het zijn hoopgevende en bemoedigende teksten.
Deze leesgroep is overigens ook open voor mensen van buiten Zentrum. Wel is het goed ervaring te hebben met (Zen)meditatie.
We komen eens in de twee weken bij elkaar.

Vanaf 20 januari gaan we teksten lezen uit de Daoïstische traditie en wel de Innerlijke Geschriften van Zhuang Zi, die leefde tussen 370 en 290 v Chr.

Zhuang Zi’s Innerlijke geschriften

Het is bekend dat het Zenboeddhisme ontstaan rond de 6de eeuw in China is ontstaan uit een ‘chemische reactie’ tussen het Indiase Boeddhisme en het Chinese Confucianisme, maar vooral het Daoïsme.
De veel gelezen en vertaalde Daodejing van Lao Zi is het meest bekende werk uit die traditie. Voor veel mensen een bron van inspiratie en goed te lezen in je eentje. De Innerlijke Geschriften van Zhuang Zi zijn minder toegankelijk en lenen zich daarom goed om gezamenlijk te lezen en te bespreken.
De teksten zijn verrassend en doorspekt met de inzichten en humor die we ook in de Zentraditie tegenkomen. Dat wordt feest.

We lezen een Nederlandse vertaling van Kristofer Schipper.

WanneerOp vrijdagochtend van 9.30 – 11.45 u.

Data: 27 jan, 10 feb, 10 en 24 mrt, 7 en 21 april, 12 en 26 mei.
Begeleiding
Willem Scheepers
Bijdrage
€ 80,-
Programma
09.30 u. zazen
10.00 u. tekst lezen en dialoog
11.30 u. zazen
11.45 u. einde en koffie in de stad voor wie wil