Vanaf 19 juni start het ‘zomerzitten’ weer in Zentrum voor iedereen die ook gedurende de zomer de beoefening wil voortzetten.

Elke woensdagavond van 19.30 tot 21.15 uur kun je komen mediteren o.l.v. ervaren mensen in ons pand op de Oude Gracht 84. Er wordt drie keer gezeten in zazen periodes van 25 minuten, afgewisseld met kinhin (loopmeditatie).

Het zomerzitten is open voor iedereen, dus ook voor niet-cursisten.

Je geeft je op voor de hele periode (t/m 28 augustus) door € 25,- over te maken op: NL78INGB0007365960 o.v.v. ‘Zomerzitten’. Dat is het makkelijkste.
Je kunt je ook ter plekke aanmelden en betalen bij degene die voorzit.