Tijden:   Zaterdag van 14.00 – 20.30 uur.  Zondag van 9.00 – 13.30 uur
Weekendgangers hebben voorrang, maar één dag meedoen is in principe ook mogelijk.
Bij opgave voor één dag graag even apart vermelden. Deelname voor één dag: € 75,-

Begeleiding:   David Brazier en Willem Scheepers
Bijdrage:         €135,00 incl. koffie/thee, broodmaaltijd op zaterdag en koffie/thee met snack op zondag.
Voertaal:         Engels.
Locatie:           Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht

Het weekend is open voor iedereen met enige ervaring in (Zen)boeddhistische meditatie. Naast de inleidingen en gesprekken beoefenen we samen zazen.

__________________________________

David Brazier is psychotherapeut, zenleraar en leraar in de Amida Order, een school in het Zuivere Land Boeddhisme.
Hij begon zijn Zentraining 40 jaar geleden bij Jiyu Kennet Roshi in Engeland en verdiepte zich tevens in Tibetaans Boeddhisme, de Koreaanse en Vietnamese Zentradities en het Zuivere Land  Boeddhisme.
Maar hij voelt zich verwant met de totale Boeddhistische traditie, zoals hij zelf zegt:
‘Ik voel me niet een sus of zo Boeddhist. Boeddha was geen Zenboeddhist of Pure Landboeddhist. Hij onderrichtte bevrijding en verlichting.’

_________________________________

Thema in dit weekend: MONDO: de ontmoeting als bevrijdende communicatie.

De kern van Zen is de ontmoeting tussen mensen en dus ook tussen meester en leerling. Het onderricht – wat we de Dharma noemen – wordt van hart tot hart door gegeven in een ontmoeting, die ‘verlichtend’ kan uitpakken.
We spreken in dat geval van Zen als bevrijdende communicatie.

‘Mondo’ – vraag en antwoord – is dus een sleutel element geworden in de zenpraktijk.
‘Mon’  draagt ​​zowel de betekenis in zich van ‘vraag’ als van ‘poort’ in.
‘Do’, het antwoord, verwijst ook naar ‘pad’.

Dus mondo, vraag en antwoord, suggereert ook poort en pad.
Een poort is een barrière die je ergens langs het pad tegenkomt.
De barrières die je tegenkomt op het spirituele pad worden koans genoemd: vragen die je confronteren met existentiële vragen.

Vandaar de titel van een van de beroemdste koan verzamelingen: Mumonkan, vaak vertaald als: de woordloze poort.

Dit werk de ‘Mumonkan’ is echter samengesteld en becommentarieerd  door Zenmeester Mumon, waardoor de titel een dubbele betekenis krijgt.
Je kunt het lezen als de barrière die geen poort heeft is of je kunt het lezen als de barrière die Master Mumon is.  Je ontmoet hem op het pad. Kun je hem passeren?

In dit weekend gaan we zazen beoefenen, luisteren naar Dharma en hebben we gesprekken, waarin de één-op-één ontmoeting met de leraar een belangrijke plek krijgt.

Brazier is naast Boeddhistisch leraar ook psychotherapeut en heeft al in eerdere weekenden laten zien dat zijn gesprekken openingen en inzichten kunnen brengen, zowel voor de vraagsteller als voor diegene die erbij aanwezig zijn.
Zeer de moeite waard kortom.

 

button_aanmelden