Zondag 11 februari  9.00 – 15.30 uur, 
Begeleiding: Willem Scheepers.  Bijdrage: € 65,00.

Het weekend vindt plaats in Zentrum. 
Lunch wordt verzorgd. Maximum aantal deelnemers: 20.

Eenvoud, natuurlijkheid en directheid zijn essentieel in Zen en hieruit blijkt meteen heel duidelijk de schatplichtigheid van Zen aan het Taoïsme. Zen is ontstaan uit een ‘fusie’, een soort van chemische reactie tussen het Boeddhisme – zoals dat uit India meereisde via de Zijderoute – en het in China toen florerende Taoïsme. De aan Zen toegeschreven nuchtere en praktische instelling heeft alles te maken met de invloed van het Chinese denken en het Taoïsme.
Een van de dingen die in zowel Tao als in Zen centraal staan, is het vertrouwen in de natuurlijke gang van zaken. Als we in staat zijn ‘het natuurlijke’ zijn gang te laten gaan, keert het ‘onnatuurlijke’ vanzelf – op een of andere, soms duistere manier – terug naar het natuurlijke. We moeten wél iets doen – we kunnen niet anders, we zijn mensen – maar hoe minder we daar tussenin gaan zitten hoe beter.
Maar ja, hoe ‘doe’ je dat dan weer?

Het Taoïstische ideaal is een mens die vrij is en doet zonder bijzondere intenties of ambities; die doet omdat het gedaan wil of moet worden en daarmee ook zonder een bijzondere inspanning van ‘mij’.
Dit is het roemruchte ‘Wu Wei Wu’ van de Tao: het doen zonder te doen.

Programma:

09.00  3x zazen
10.30  inleiding Tao
11.30  samu
12.00  zazen
12.30  lunch, korte pauze

13.30  zazen
14.00  inleiding en teksten Tao
15.00  zazen
15.30  einde