Zondag 12 oktober 8.00 – 15.30 uur, 
Begeleiding: Willem Scheepers.  Bijdrage: € 75,00.

Het weekend vindt plaats in Zentrum. Als er veel deelnemers zijn wijken we uit naar de prachtige historische locatie van het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht.
Koffie, thee en eten worden verzorgd.

Eenvoud, natuurlijkheid en directheid zijn essentieel in Zen en hieruit blijkt meteen heel duidelijk de schatplichtigheid van Zen aan het Daoïsme.  Zen is ontstaan uit een ‘fusie’, een soort van chemische reactie tussen het Boeddhisme – zoals dat uit India meereisde via de Zijderoute – en het in China toen florerende Daoïsme. De aan Zen toegeschreven nuchtere en praktische instelling heeft alles te maken met de invloed van het Chinese denken en het Daoïsme.
Een van de dingen die in zowel Dao als in Zen centraal staan, is het vertrouwen in de natuurlijke gang van zaken. Als we in staat zijn de natuur haar gang te laten gang, komt het vanzelf- op een of andere, soms duistere manier – goed. We moeten wél iets doen – we kunnen niet anders, we zijn mensen – maar hoe minder we daar met onze ‘onnatuurlijkheid’ tussen zitten hoe beter.

Het Daoïstische ideaal is een mens die vrij is en doet zonder bijzondere intenties of ambities; die doet omdat het gedaan wil of moet worden en daarmee ook zonder een bijzondere inspanning van ‘mij’.
Dit is het roemruchte ‘Wu Wei Wu’ van de Dao: het doen zonder te doen.

Programma:

08.00  3x zazen
09.30  loopmeditatie buiten individueel
10.00  zazen
10.30  inleiding Dao
11.30  zazen
12.00  samu

12.30  lunch
13.30  zazen
14.00  inleiding en teksten Dao
15.00  zazen
15.30  einde