De Zen sesshin in Samaya o.l.v. Willem Scheepers kan helaas niet doorgaan i.v.m. de huidige corona maatregelen. We maken van de nood een deugd en laten de sesshin nu via Zoom toch doorgaan.

De wachtlijst die we hadden is hiermee meteen dus opgeheven. Voor mensen die normaal niet zo makkelijk een sesshin kunnen of willen meedoen, is dit wellicht een mooie en welkome gelegenheid om dit eens uit te proberen.
Ik denk dat we op dit moment baat kunnen hebben bij het wat langer achter elkaar mediteren in deze nu toch wat lauwe periode tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Vanuit thuis…
Dat vraagt een aangepast schema dat vanuit huis goed te doen moet zijn.
Daarbij is het wel aan te raden om thuis een rustige ruimte te creëren waarin je echt op jezelf kunt zitten.
Je kunt een ruimte inrichten met dingen die je inspireren zoals bijvoorbeeld een boeddhabeeld, een foto, een kaars of bloemen. Snufje wierook….Wat je maar helpt.
En belangrijk: breng je huisgenoten van je voornemen op de hoogte.

Samen met vrienden/ kennissen?
Voor sommigen die een drukke thuissituatie hebben, kan het een uitkomst zijn om bij en/of met iemand te zitten die alleen woont of genoeg ruimte heeft om je wat makkelijker te focussen op je beoefening.
Dat stimuleert en maakt het wat makkelijker.

Daisan
Zoals je in het programma ziet is er ruimte voor daisan (persoonlijk onderhoud). We doen het zo, dat je van te voren aangeeft als je daisan wilt. Dan ga ik met een andere iPad ’eruit’ voor het onderhoud, terwijl de anderen rustig doorgaan met zazen. Uitgangspunt is ongeveer 10 minuten per persoon.

Helemaal of gedeeltelijk?
Het is natuurlijk het mooist als je alles mee kunt doen, maar wellicht dat je bepaalde periodes of dagen niet kunt vanwege een afspraak of andere verantwoordelijkheden. Dan is dat gewoon zo en doe je weer mee als je kunt.
Ik hoop dat we op deze wijze toch iets kunnen betekenen voor iedereen die wil.

Je bent van harte welkom! Als je meedoet kun je je direct inschrijven middels een reply op deze mail of via de site. We maken een aparte link voor de sesshin die we je dan toesturen én een aparte link voor daisan.

Dharmalessen
In de Dharmalessen wil ik teksten bespreken van een belangrijke Chinese Zenmeester: Honghzi (1091- 1157). Hij schreef prachtige poëtische, indringende woorden m.b.t. de kern van Zen. Honghzi heeft ook een beroemde koanverzameling samengesteld ( Het boek van gelijkmoedigheid) en wordt gezien als een belangrijk voorloper van Dogen Zenji, de grondlegger van de Soto zen in Japan.

Ook komt er een mooie tekst van Ajahn Sumedho aan bod die heel direct appelleert aan onze zen beoefening vanuit het perspectief van het Theravada Boeddhisme.
De teksten krijg je van te voren toegemaild, zodat we die gezamenlijk kunnen lezen en bespreken.

Bijdrage
Wat de bijdrage betreft: we doen dit op basis van Dana, wat wil zeggen dat je naar eigen inzicht en draagkracht kunt bijdragen. Als je dat lastig vindt, hierbij een voorzichtige suggestie (€ 90 voor de hele periode), maar voel je vrij zoals gezegd.
Je kunt je bijdrage overmaken op NL78INGB0007365960 t.n.v. Zentrum. o.v.v. sesshin 2020.

Programma

Maandagavond 28 dec.

20.00      welkom en inleiding, praktische zaken en afspraken
20.30      3x zazen 
22.00      einde

Dinsdag 29 en woensdag 30 dec.

07.00     2x zazen
08.00     ontbijt
09.30     sutra recitatie, 2x zazen, dharmales en zazen
12.30     lunch 
13.00     wandel meditatie buiten
14.00     2x zazen
15.00     samu: lichte werkzaamheden in huis
15.45     1x zazen
16.15     wandel meditatie buiten
16.45     2x zazen met daisan
18.00     avondmaaltijd
20.00     3x zazen met daisan
21.30     einde

Donderdag  31 dec. oudjaarsdag

Ochtendprogramma tot 12.30 uur

12.30    afsluiting en afscheid

button_aanmelden