In de loop van de jaren verandert er wat in onze beoefening van Zen en in ons zijn. Vaak wordt het zitten wat eenvoudiger, rustiger en gaat het meer vanzelf. Terwijl de sangha nog steeds een goed gezelschap vormt om bij te willen horen: de saamhorigheid, de stilte, de verdieping, de verbinding…

Tegelijk verandert de uitdaging naarmate we ouder worden. Dat laatste willen we graag onderzoeken in een aantal bijeenkomsten, aan de hand van vier thema’s.

 • Het ouder worden
  we willen wel oud worden, maar niet oud zíjn.
  Oud zijn confronteert je met het feit dat je een laatste fase ingaat. Dat kan angst inboezemen en weerstand oproepen.
  Maar het kan ook een ervaring worden van een ander levensbesef- en gevoel.
 • Ons verleden – ons karma
  Een of meer thema’s waar we al járen mee zitten en worstelen. Velen van ons nog steeds. Waar is de bevrijding die ik zo graag daarvan wil realiseren?
  En hoe kan ik dit nu eindelijk eens laten gaan!?

 • Het verlies aan lichamelijke kracht
  De kleine en grote lichamelijke gebreken die zich aantekenen in dit leven. Hoe kan ik daarmee omgaan, ze aanvaarden, ervan leren?
  Hoe kan Zen daaraan iets bijdragen?

 • Het sterven
  Het einde van dit leven, de ‘kleine dood’ komt dichterbij….Hoe sterf ik de ‘grote dood’ voordat de kleine me in zijn greep krijgt? En heeft dat invloed op elkaar?

Deze levensfase kan ook een ervaring worden van een ander levensbesef, een nieuwe bloei, of zoals de van oorsprong Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers zegt ‘een omgekeerde bloei’.
Dat laat ze zien in een van haar prachtige gedichten over ouder worden:

Uitsig op die kade

Nouliks vertolkbaar wat hulle my vertel,
spreeus, eksters, meeue, eende, kraaie, al
die ywerige dagloners van die wal,
die reier so afgetrokke opgestel.

Ek mis myself steeds minder.
Ek bedoel: as steeds meer buitedinge my gaan boei
dan sintels van inwendige gevoel
tintel dit of ek selfafstotend groei.

Vermindering neem waarneembaar toe.
Ek hoop om te voldoen aan omgekeerde bloei
en leeg genoeg te loop om vol te loop
met wat vanuit hierbuite binnevloei.


De laatste twee regels in haar gedicht verwijzen naar een belangrijk inzicht: hoe minder vol je bent van jezelf, hoe voller het leven tot je kan doordringen. Waar ‘leeg’ worden van jezelf in de actieve en drukke fases van ons leven nog lastig is, biedt ouder worden hierin een kans: er staat minder op het spel, we hebben minder óp te houden en perfectionisme speelt niet meer zo’n grote rol. 

In de bijeenkomsten gaan we in op deze aspecten van het ouder worden, waarbij we een ‘twee-sporen beleid’ volgen.

Als eerste de beoefening van inkeer en contemplatie in de vorm van (Zen)meditatie.
Als tweede inleidingen van de deelnemers zelf, als opmaat tot contemplatie en gesprek. Beide vormen wisselen we af.

De reeks is bedoeld voor hen die geen verplicht werkzaam leven hebben en (op zijn minst enige tijd) ervaring hebben met (Zen)meditatie.


WanneerEens in de twee weken op vrijdagochtend vanaf 28 januari t/m 6 mei ( 8 bijeenkomsten)

Data: 28 jan, 11 en 25 feb, 11 en 25 mrt, 8 en 22 apr, 6 mei.
Tijd10.00-12.00u. Daarna koffie in de buurt
BegeleidingWillem Scheepers en Walter Schneemann
Bijdrage€ 120,-
Max aantal deelnemers11 (wachtlijst)