Thema derde reeks: Sleutelbegrippen in Zenboeddhisme
Vanaf 15 januari t/m 11 maart (geen les op 26 februari)
Acht bijeenkomsten van 17.45-19.15u.
Begeleiding: Senko de Boer
Bijdrage: € 95,-

De Boeddhistische traditie bevat een schatkamer vol ervaringen, inzichten, aanwijzingen en oefeningen met als insteek: de realisatie van jezelf en je leven áls je leven.
Het verkennen en bestuderen van deze traditie kan helpen om je leven te ‘verlichten ‘ en werkelijk tot leven te komen, in plaats van dat je geleefd wordt; door de 10.000 dingen, zoals dat in de Zentraditie genoemd wordt.

In acht bijeenkomsten op de woensdagnamiddag, bestuderen we Boeddhistische literatuur. In de cursus gebruiken we daarbij teksten uit een Engelstalige bloemlezing van boeddhistisch basisonderricht – voornamelijk uit de Zen-traditie – met zowel moderne als klassieke commentaren.

Januari. Derde reeks van 15 januari. t/m 11 maart: Sleutelbegrippen in Boeddhisme.(Geen les op 26 februari)

De realiteit valt niet in woorden 
alleen te vatten. Ons denken  heeft het daar moeilijk mee omdat we altijd weer precies willen weten waar we aan toe zijn.
We houden ons al gauw vast aan allerlei – in ons geval boeddhistische –  begrippen en concepten en knijpen daarmee het leven eruit. Toch kunnen we niet zonder begrippen en concepten zoals Boeddha-natuur, verlichting, leegte, karma, bevrijding, geen-zelf, etc. Hoe kunnen we ze voor ons laten werken, zonder dat ze een obstakel worden?

button_aanmelden

 

Maart. Vierde reeks van 18 maart t/m 13 mei: De Bodhisattva.
Geen les op 29 april)

De ‘Bodhisattva’ is een mythologische Boeddha die staat voor mededogend en bevrijdend handelen. In  Zen geldt:  ieder van ons is ten diepste ook een Bodhisattva.
Toch ervaren we dat maar zelden zo. Hoe brengen we ons functioneren meer in lijn met het mededogen van de Bodhisattva?
Veel – zo niet alles – uit het boeddhistisch onderricht komt steeds weer uit bij deze vraag.

Simon with the new crop lettuce

We behandelen elke bijeenkomst een klein stukje tekst dat je tevoren hebt doorgenomen. Je komt naar de les met een regel uit de tekst die je werkelijk inspireerde én een vraag naar aanleiding van een regel of frase uit de tekst.
Onder leiding van de leraar worden dan de bevindingen in de groep besproken om zodoende vertrouwd te raken met het Boeddhistisch onderricht en taalgebruik.
En om te kijken hoe we dat werkzaam kunnen maken voor ons dagelijkse leven.

Elke bijeenkomst is van 17.45 tot 19.30. We beginnen met steeds 20 minuten zazen en eindigen met 30 minuten zaken. 
Tijdens de laatste zit is er kort gelegenheid voor persoonlijk onderhoud. Verder is er geen ritueel of ceremonie.
Dit curriculum is zowel voor ’beginners’, alsook voor ’gevorderden’ geschikt en de moeite waard. Ook toegankelijk voor mensen van buiten Zentrum.

De bijeenkomsten zijn in eerste instantie vooral bedoeld als toevoeging/aanvulling op de reguliere lessen.

___________________________________

We gaan werken met de volgende thema’s:

reeds gedaan

September. Eerste reeks 4 september t/m 30 oktober: Ontmoet de Meesters!
(geen les op 23 oktober!)

We maken kennis met acht grote Zenmeesters en kijken we de hun kenmerkende inzichten en uitspraken in ons eigen leven kunnen herkennen en waarderen.

November. Tweede reeks van 6 november t/m 8 januari: Over meditatie.

Zazen lijkt simpel, maar schijn bedriegt. De grote meesters hebben zich in allerlei bewoordingen moeite gegeven om te laten zien wat ons te doen staat in zazen.
Om onze kostbare tijd niet te verspillen aan het blijven steken in ons geconditioneerde denken en voelen. 

Februari. Derde reeks van 15 januari. t/m 11 maart: Sleutelbegrippen in Boeddhisme.(Geen les op 26 februari)

De realiteit valt niet in woorden 
alleen te vatten. Ons denken  heeft het daar moeilijk mee omdat we altijd weer precies willen weten waar we aan toe zijn.
We houden ons al gauw vast aan allerlei – in ons geval boeddhistische –  begrippen en concepten en knijpen daarmee het leven eruit. Toch kunnen we niet zonder begrippen en concepten zoals Boeddha-natuur, verlichting, leegte, karma, bevrijding, geen-zelf, etc. Hoe kunnen we ze voor ons laten werken, zonder dat ze een obstakel worden?

April. Vierde reeks van 18 maart t/m 13 mei: De Bodhisattva.
Geen les op 29 april)

De ‘Bodhisattva’ is een mythologische Boeddha die staat voor mededogend en bevrijdend handelen. In  Zen geldt:  ieder van ons is ten diepste ook een Bodhisattva.
Toch ervaren we dat maar zelden zo. Hoe brengen we ons functioneren meer in lijn met het mededogen van de Bodhisattva?
Veel – zo niet alles – uit het boeddhistisch onderricht komt steeds weer uit bij deze vraag.

button_aanmelden