Thema eerste reeks: Ontmoet de Meesters!
Vanaf 4 september t/m 23 oktober
Acht bijeenkomsten van 17.45-19.15u.
Begeleiding: Senko de Boer
Bijdrage: € 95,-

De Boeddhistische traditie is als een schatkamer vol ervaringen, inzichten, aanwijzingen en oefeningen met als doel: realisatie of bevrijding.
Het verkennen en bestuderen van deze traditie kan enorm behulpzaam zijn om je leven te ‘verlichten ‘ en te léven, in plaats van geleefd te worden.
Kortom: om een bevrijd en bevrijdend bestaan te leiden.

Na de zomer starten we daarom een viertal curricula onder de titel: ‘Buddha Basics’.

In vier series van steeds acht bijeenkomsten op de woensdagnamiddag, bestuderen we Boeddhistische literatuur op een heel basaal niveau.

Simon with the new crop lettuce

In de cursus gebruiken we de teksten uit de Zen River Anthology, een Engelstalige bloemlezing van boeddhistisch basisonderricht, voornamelijk uit de Zen-traditie, met zowel moderne als klassieke commentaren.

We behandelen elke bijeenkomst een klein stukje tekst (1/3 A4) dat je tevoren hebt doorgenomen. Je komt naar de les met een regel uit de tekst die je werkelijk inspireerde én een vraag naar aanleiding van (een frase uit) de tekst.
Onder leiding van de leraar bespreken we dan onze bevindingen om zodoende vertrouwd te raken met het Boeddhistisch onderricht en dat werkt`aam te maken voor onze dagelijkse oefening.

Een bijeenkomst duurt anderhalf uur. We beginnen en eindigen met steeds 15 minuten zazen. 
Verder is er geen ritueel, ceremonie of individueel onderricht. Dit curriculum is zowel voor ’beginners’, alsook voor ’gevorderden’ geschikt en de moeite waard.We gaan werken met de volgende thema’s:

September. Eerste reeks 4 september t/m 23 oktober: Ontmoet de Meesters!   
We maken kennis met acht grote Zenmeesters en kijken we de hun kenmerkende inzichten en uitspraken in ons eigen leven kunnen herkennen en waarderen.

November. Tweede reeks van 30 oktober t/m 18 december: Over meditatie

Zazen lijkt simpel, maar schijn bedriegt. De grote meesters hebben zich in allerlei bewoordingen moeite gegeven om te laten zien wat ons te doen staat in zazen.
Om onze kostbare tijd niet te verspillen aan het blijven steken in ons geconditioneerde denken en voelen. 

Februari. Derde reeks van 5 feb. t/m 1 april: Sleutelbegrippen in Boeddhisme.

De realiteit waar de Boeddha het over heeft, valt niet in woorden te vatten. Ons denken  heeft het daar moeilijk mee.
We houden ons algauw vast aan boeddhistische terminologie en knijpen daarmee het leven eruit. Toch kunnen we niet zonder. Boeddha-natuur, verlichting, leegte, 
karma, bevrijding, geen-zelf, etc. etc.
Hoe kunnen ze voor je werken, zonder je er aan vast te grijpen?

April. Vierde reeks van 8 april t/m 3 juni: De Bodhisattva.

De ‘Bodhisattva’ staat voor mededogend en bevrijdend handelen.
En voor Zen geldt:  ieder van ons is ten diepste ook een Bodhisattva.
Toch ervaren we dat maar zelden zo. Hoe brengen we ons functioneren meer in lijn met het mededogen van de Bodhisattva?
Veel – zo niet alles – uit het boeddhistisch onderricht komt steeds weer uit bij deze vraag.

button_aanmelden