Onze deze noemer organiseert Zentrum regelmatig korte toegankelijke workshops waarin gewerkt wordt met kernaspecten van Zenmeditatie. Er wordt in periodes van 15 minuten gemediteerd; de praktijk wijst uit dat iedereen dat kan, of je nou geoefend bent of niet. Dus wees welkom.

De workshop o.l.v. Martin Pol vindt plaats op 9 maart a.s. met als thema:
Van weerstand naar vertrouwen.

Zaterdag 9 maart van 11.00 tot 13.00 uur.
Begeleiding: Martin Pol
Zentrum, O’gracht 84, Utrecht.
Kosten: € 15,-

Over de workshop

Velen die een spirituele beoefening doen, hebben de stille hoop dat ze zo tot een betere versie van zichzelf kunnen uitgroeien. Deze betere versie zou ons laten uitstijgen boven allerlei lastige zaken en emoties en leiden tot een soepel leven.
De teleurstelling kan soms groot zijn als die betere versie zich alsmaar niet aandient.

Hoe zit dat dan?
Eenmaal op het kussen zittend valt het niet te ontkennen. We hebben moeite met onze angsten, onze weerstanden en we worstelen met onze vastgeroestte patronen.
De vraag die dan opkomt is: hoe ga je hiermee om en hoe kun je meer leven vanuit vertrouwen dan vanuit angst, teleurstelling en weerstand.

De workshop zal ingaan op deze vraag en hoe je hierin een weg kunt vinden die verhelderend en bevrijdend kan werken.

_______________________________________________________________

De volgende workshops worden gegeven door:

9 maart:     Martin Pol (Van weerstand naar vertrouwen)
30 maart:   Jeroen van Deutekom (Zen en Qi Gong)
13 april:     Senko de Boer (De Hartsutra van binnenuit)
11 mei:       Cornelia Wierenga (Zen, lichaam en adem)

Over de inhoud van de workshops volgt binnenkort meer informatie.

_____________________

De workshops vinden plaats in Zentrum (O’gracht 84) en zijn in principe toegankelijk voor iedereen, ook als je geen ervaring met (zen) meditatie.
Naast de inleidingen zitten we drie periodes van 15 minuten en de ervaring leert dat iedereen dat kan!  Je kunt je hieronder aanmelden. Van harte welkom.