Het trekken van je kies en het gesprek met jezelf.

Als er een kies getrokken wordt of je vulling afbreekt, heeft je tong vaak een onweerstaanbare neiging om telkens naar het ontstane gat te gaan.

Ons denken heeft een vergelijkbare neiging om alsmaar terug te gaan naar een oude pijnlijke ervaring. Soms is dit behulpzaam zoals het  ’likken van je wonden’ behulpzaam en genezend kan zijn. Kijk hoe de dieren dat doen.

Maar deze neiging van ons denken kan ook obsessieve vormen aannemen, ontaarden in piekeren en aldoor in cirkels blijven doordraaien.
Dan is de vraag hoe heilzaam dat nog is…..…

De eerste doorbraak in meditatie is dat je gaat opmerken dat je heel veel aan het denken bent en er een soort van doorgaand innerlijk gesprek plaatsvindt in jezelf. Meestal volgt dan een tweede inzicht: dat het denken weliswaar echt is, maar dat de inhoud van dit interne denken en gesprek niet persé waar is. Sterker: ze kunnen een werkelijkheid oproepen, die niet bestaat, maar die ons wel bevangt en in de houdgreep kan houden.

Interessant maar lastig is dat ons lichaam geen onderscheid kan maken tussen wat er écht aan de hand is en wat jij ervan maakt in je hoofd.
Negatieve gedachten roepen emoties op als onrust, angst, soms paniek, terwijl er in de actualiteit van dit moment (nog) niets aan de hand is. 

Je kent dat wel: je ligt veilig in je gerieflijke bed, wordt wakker met een nare gedachte – wellicht voortkomend uit een droom – en je wordt bevangen door onrust, angst, een gevoel van onveiligheid. Vervolgens slaap je niet meer in en blijf je woelen en tobben. Met een beetje pech sta je dan uitgeput en met bezwaard gemoed op. Goeiemorgen!

Als dit vaak gebeurt, tast dit niet alleen je mentale gezondheid aan, maar ook je fysieke gesteldheid. Iets wat zelfs de meest sceptische artsen inmiddels erkennen. Het kan haast niet anders of dit gaat – door de mensen en omstandigheden die je aantrekt – je leven behoorlijk beïnvloeden.

Natuurlijk kunnen we ook in een positieve ’self-talk’ terecht komen, maar die is gewoonlijk helaas snel uitgewerkt. Er blijkt een veel grotere kleefkracht te zitten juíst in het negatieve denken. Zoals je tong voortdurend naar dat gat gaat waar ooit je hele of halve kies in stond.

De inzet van meditatie is om je in contact te brengen met een gewaar-zijn, een presentie, die op de achtergrond feitelijk altijd aanwezig is. Meestal slapend helaas. Maar…. die kan wel wakker worden.

Zen gaat over dit ‘wakker worden’, het ontwaken uit je dromen. Dit gewaar-zijn, deze heldere en open aanwezigheid, kan je helpen om de voortdurende innerlijke monoloog te doorbreken en te zien wat er werkelijk – vaak onderliggend – aan de hand is.

Soms wordt ’spirituelen’ wel eens toegeroepen: ’wake up in the real world’. Omdat ze teveel in een denkbeeldige mooie wereld zouden vertoeven volgens de spreker.

Je kunt dit ook omkeren: meestal verkeren we in een soort denk-droomwereld die we voor onszelf creëren in ons hoofd en die vaak niet – soms zelfs totaal niet – blijkt te kloppen met de realiteit.

Ontwaken in de echte wereld is dan eerder loskomen uit het alsmaar voortgaande emotie-denken en te zien wat er nu, op dit moment op deze plek, werkelijk speelt. Gewaar-zijn betekent dat je even vrij bent van de kleefkracht van dit emotie-denken en dat je vrij om je heen kunt kijken.

En aldus contact kunt maken met je (ware) zelf en de wereld om je heen.

Welkom op aarde, in de echte  wereld.

Dit blog is geïnspireerd door en is een bewerking van een Eckhart Tolle video die je hier kunt kijken als je wilt.