Onvoorwaardelijk leven

Lewis Richmond (auteur van ‘Work as a spiritual practice’) was 20 jaar lang Zenmonnik en zeer tevreden en gelukkig met het eenvoudige en karige bestaan dat hij leidde als monnik.
Tot hij weer ‘het leven’ inging en een eigen bedrijf oprichtte.

Op een avond in een vrij sjiek hotel merkte hij tot zijn eigen verbazing hoe hij langzamerhand weer verworden was tot een zeurpiet en kritiek had op van alles en nog wat: dit was niet goed en dat ook al niet…..

Nu dus dit hotel. En toen gebeurde er iets wonderlijks:
plotseling drong het bij hem door hoe hij onbewust weer behoorlijk veeleisend was geworden. En hij besefte ook dat naarmate hij het ‘beter’ voor elkaar had, hij alleen maar veeleisender was geworden.
Zelfs een training van 20 jaar als monnik had dit niet kunnen voorkomen!

We stellen – vaak onbewust – allerlei eisen aan het leven. Op zich nog niks mis mee. Maar het kan je wel ontevreden en ongelukkig maken als je niet uitkijkt.

Soms stellen we ons geluk –  nú en hier – alsmaar uit omdat je onwillekeurig wacht op de juiste omstandigheden.
‘Ik kan pas gelukkig zijn als ik weer gezond ben, een fijne relatie heb, een goeie baan, veel geld heb, de kinderen goed terecht zijn’…..nou ja, vul maar in.
Wanneer voldoet voor jou het leven aan joúw eisen?

Het punt van volledige vervulling, het grote geluk komt zelden of nooit; en is op zijn best tijdelijk. Onze verlangens zijn eindeloos.

Waarom niet nú gelukkig zijn? Want, mét of zonder je medewerking en goedkeuring: DIT is je leven.

Zen beoefening stuurt er op aan je dit te doen realiseren én verwerkelijken.
Dit is een eindeloze uitdaging die je hele leven doorgaat.

En ín en door training en beoefening kan er langzamerhand een houding inslijpen, die het je makkelijker maakt om de dingen te zien voor wat ze zijn en ze aan te gaan.
Of ze nou aangenaam zijn of niet.
Niet willoos en passief, maar energiek, welbewust en aandachtig.

Die houding kun je leren ontwikkelen, vertrouwen en beoefenen.
Wat veel bezorgdheid, getob, en klagen over jezelf, de anderen, en de wereld kan voorkomen.

Beoefening en praktijk – in de zin van een dagelijks moment van inkeer en her-innering – zijn daarbij enorm behulpzaam en van onschatbare waarde!

____________________

‘Onvoorwaardelijk leven’ is een van de onderwerpen is in de introductiecursus Zen die vanaf 4 maart weer van start gaat..