Nu de ontwikkelingen met het Coronavirus in een stroomversnelling komen, hebben we  besloten om de Dag met Han de Wit van 16 mei te verschuiven naar 31 oktober.
Heel jammer natuurlijk, maar gezien de toenemende beperkende maatregelen lijkt ons dit de beste optie. Ook het Bartholomeus Gasthuis heeft inmiddels zelf besloten alle evenementen op te schorten.

Zaterdag 31 oktober van 14.00 u tot 20.30 u
Leraar: Han de Wit
Thema: De verborgen bloei.

Plaats: Bartholomeus Gasthuis in Utrecht
Kosten: € 65,- incl. koffie/thee en lunch

Han de Wit

Een middag over boeddhistische meditatie en haar contemplatieve psychologie, geleid door Acharya Dr. Han F. de Wit

Na 25 jaar is de bestseller ‘De Verborgen Bloei’ (in 13e druk!) nu opnieuw in de VS verschenen onder  de prachtige  titel The Great Within.
Het centrale thema is: hoe komt het dat de ene mens in de loop van zijn leven milder en wijzer wordt en de andere mens juist hardvochtiger en meer verblind?
En hoe kan het dat die twee ontwikkelingen zich voor kunnen doen onder gelijksoortige levensomstandigheden, zowel gunstige als ongunstige?  En tenslotte: kunnen we die ontwikkeling beïnvloeden of staan we er machteloos tegenover?
Dat zijn kernvragen die de Boeddha zich stelde. Ze hebben betrekking op een verborgen bloei die, zo ontdekte de Boeddha, door de beoefening van meditatie wordt gewekt.

Dr. Han F. de Wit is vooraanstaand Dharmaleraar in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en staat bekend om de toegankelijke en heldere manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij is een leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en Sakyong Mipham Rinpoche. Tevens is hij auteur van veelgelezen boeken over de psychologische achtergronden van spiritualiteit.

Onlangs publiceerde Trouw een zeer lezenswaardig interview met hem o.a. over verlichting.         Han de Wit interview

 

button_aanmelden