Eens in de maand op zaterdagochtend. Acht bijeenkomsten.
Data  14 sept, 5 okt, 2 nov, 14 dec, 18 jan, 15 feb, 14 mrt, 18 april.
De laatste bijeenkomst is verschoven naar 27 juni. Tegen die tijd weten wek of dit in de zendo gaat plaatsvinden of ‘on line’.
Begeleiding  Willem Scheepers.
Bijdrage  € 130,- (inclusief tekstboek)

Programma
09.30 u. zazen
10.00 u. studieklas
11.30 u. thee en zazen
12.00 u. einde en koffie in de stad voor wie wil

Komend seizoen 2019 – 2020 gaan we werken met teksten uit de Pali canon: de oudst bewaard gebleven teksten uit de Boeddhistische literatuur.
Ze gaan direct over het leven van de Boeddha, beschrijven zijn jeugd, zijn zoektocht, verlichting en de 40 jaren van zijn persoonlijk onderricht aan zijn volgelingen: monniken, nonnen, koningen, brahmanen, misdadigers, plebs; kortom aan iedereen die hem opzocht en wilde horen wat hij te vertellen had.

Want hij had zeker wat te vertellen en zijn faam verspreidde zich uiteindelijk ver over de grenzen van India. Wij ‘zitten’ nog steeds met en vanuit deze erfenis.

De Pali canon is de basis van alle boeddhistisch denken en doen.
Alle scholen en richtingen – hoe divers en exotisch ook – hebben hier hun wortels liggen.

In Zen worden deze teksten nogal eens verwaarloosd. Maar de grote meesters uit het verleden waren alle zeer goed op de hoogte en kenden ze vaak door en door.

Terecht. Want hoewel doordesemd met het Indiase denken en gevoel  – voor ons soms lastig ín te voelen –  ligt hier wel de basis van wat we heden ten dage heel concreet nog steeds beoefenen.  Kortom: zeer de moeite waard om kennis van te nemen!

De studieklassen zijn ook open voor iedereen met enige ervaring in mediteren.

Hieronder vind je een audio bestand van de inleiding op de Pali canon.

________________________