Onze deze noemer organiseert Zentrum regelmatig korte toegankelijke workshops waarin gewerkt wordt met kernaspecten van Zenmeditatie. Er wordt in periodes van 15 minuten gemediteerd; de praktijk wijst uit dat iedereen dat kan, of je nou geoefend bent of niet. Dus wees welkom.

Er zijn dit najaar workshops op 7 september, 12 oktober en 9 november

De workshop op 7 september staat los van het weekend dat meteen daarna volgt.
Voor het weekend – indien gewenst – kun je je apart opgeven.

Zaterdag 7 september van 11.00 tot 13.00 uur.
Begeleiding: Senko de Boer
Zentrum, O’gracht 84, Utrecht.
Kosten: € 20,-

Over de workshop ‘Intens afwezige aanwezigheid’

’Zoals één enkele lamp 1000 jaar duisternis kan verdrijven, zo vernietigt één flits van wijsheid 1000 jaar onwetendheid’.

Aldus Huineng, die onze menselijke aard ziet als oorspronkelijk zuiver en ongedeeld.
Maar dit kun je alleen maar voor jezelf realiseren door naar binnen te keren en je licht te doen oplichten, in en buiten ons.

Hoe? Door het niet-denken. En dat wil zeggen: de geest laten bewegen, vrijelijk door alle verschijnselen heen, niet hechtend, ongestoord door de invallen van de ‘wereld’.
Huineng zag dit als een intens afwezig áánwezig zijn waarin onze geest ontvankelijk wordt voor deze ervaring. En dan kan ‘het’ in één – vaak onbewaakt – ogenblik gerealiseerd worden als onze geest ontvankelijk is.

Huineng’s visie (638-713) leeft nog steeds door in Zen. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de Zentraditie.

De workshop gaat vooraf aan het zenweekend dat Senko geeft.

Je kunt de workshop natuurlijk ook doen in combinatie met het zenweekend of met alleen de zaterdag of zondag.

_______________________________________________________________

De workshops vinden plaats in Zentrum (O’gracht 84) en zijn in principe toegankelijk voor iedereen, ook als je nog geen of weinig ervaring hebt met (zen) meditatie.
Naast de inleidingen mediteren we periodes van 15 minuten: de ervaring leert dat iedereen dat kan!  Je kunt je hieronder aanmelden. Van harte welkom.

 

button_aanmelden